BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 6


(SAYISAL YETENEK TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  

1. Bir bankada 10 personel bir işi 15 günde tamamlıyorsa aynı nitelikli 25 personel kaç günde tamamlar?
A) 6
B) 7,5
C) 10
D) 12,5
E) 15


2. X ile Y' nin aritmetik ortalaması 25, Y ile Z' nin aritmetik ortalaması 50, X ile Z' nin aritmetik ortalaması 75 olduğuna göre X, Y, Z' nin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 25
B) 50
C) 60
D) 75
E) 80


3.   (I)  3 5 10 12  24
     (II)  4 7 21 24  72
    (III)  5 9 36 40 160
Yukarıdaki sayı dizleri bir kurala göre oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uymaktadır?

A) 6 11 33 38 114
B) 6 11 22 27 54
C) 6 12 17 85 255
D) 6 11 22 66 71
E) 6 11 55 60 300


4. Harfleri karışık şekilde “BROSALAT” olarak verilen kelime hangisini ifade etmektedir?

A) Bitki
B) Ülke
C) Hayvan
D) Kent
E) Meyve


5. Bir banka çalışanının yaşı 35’tir. 2 çocuğunun yaşlarının toplamı ise 15’tir. Banka çalışanı 50 yaşına geldiğinde, çocuklarının yaşları toplamıyla arasındaki fark ne kadar olur?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

6. XYYYYXXYYYXXX…. boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) YYYXXX
B) YYXXXX
C) XXYYXX
D) XXXYYY
E) YYXXXY


7. 3-6-8-16-18 Sayı dizisindeki kurala hangisi uymaktadır?

A) 1-2-6-12-16
B) 2-4-7-14-17
C) 3-6-7-14-15
D) 4-8-10-20-22
E) 5-10-15-30-35


8. 3 & 4 = 20, 5 & 6 = 42 ise 7 & 8 = ?

A) 40
B) 56
C) 64
D) 72
E) 88


9. Bankada işlem yapmak için sıra bekleyen bir müşteri, 27 kişi arasından baştan 11. sırada ise sondan kaçıncı sıradadır?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19


10. D-F-H-K-? Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

A) M
B) Ö
C) P
D) T
E) Y

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir