BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 5


(TABLO OKUMA TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  

 Aşağıda 1'den 5'e kadar yer alan soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız.

1. En fazla personel istihdam eden banka grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları
B) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları
C) Fona Devredilen Bankalar
D) Yabancı Sermayeli Bankalar
E) Kalkınma ve Yatırım Bankaları


2. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En fazla personel istihdam eden banka grubunda kadın çalışan sayısı daha fazladır.
B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen banka sayısı birdir.
C) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları’nın şube sayısı Yabancı Sermayeli Bankalar'ınkinden fazladır.
D) Şube başına en fazla personel düşen banka grubu Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları’dır.
E) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları’nın şube sayısı diğer dört banka grubunun şube sayılarının toplamından azdır.


3. Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında şube başına ortalama kaç personel düşmektedir?

A) 10
B) 15
C) 18
D) 21
E) 25


4. Şube başına en fazla personel düşen banka grubu hangisidir?

A) Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları
B) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları
C) Fona Devredilen Bankalar
D) Yabancı Sermayeli Bankalar
E) Kalkınma ve Yatırım Bankaları


5. Tüm banka grupları değerlendirildiğinde personel alımında en yaygın olarak tercih edilen eğitim düzeyi hangisidir?

A) İlköğretim
B) Ortaöğretim
C) Yükseköğretim
D) Yüksek lisans
E) Doktora

Aşağıda 6'dan 10'a kadar yer alan soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız.

6. En fazla şube açmayı planlayan banka/bankalar hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?
A) Finansbank
B) Akbank
C) Garanti Bankası ve Akbank
D) Finansbank ve Vakıfbank
E) Anadolubank


7. Personel alımlarında en fazla alım yapacak banka ile en az alım yapacak banka arasında kaç kişilik fark vardır?

A) 700
B) 1200
C) 2650
D) 3010
E) 3110


8. Yukarıdaki tabloda aşağıdaki bankalardan hangisi yer almamaktadır?

A) Garanti Bankası
B) Aktifbank
C) Akbank
D) Denizbank
E) Finansbank


9. Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Denizbank 1.270 personel istihdam etmeye hazırlanıyor.
B) En az şube açacak olan banka, Şekerbank’tır.
C) Vakıfbank açacağı her şube başına ortalama 10 personel almayı planlamaktadır.
D) En fazla şube açacak olan banka Akbank’tır.
E) Garanti Bankası ve Denizbank aynı sayıda şube açacaklardır.


10. Aşağıdaki bankalardan hangisi personel alımı yapacak olan yabancı sermayeli bankalardan biridir?

A) Vakıfbank
B) Garanti Bankası
C) Anadolubank
D) ING Bank
E) Akbank

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir