ÜLKEMİZDE HAZİRAN 2018'DE AÇIKLANACAK GÜNCEL EKONOMİK GÖSTERGELER
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARI: Fitch: BB+ (durağan)
Moody's:
Ba2 (durağan) Standard & Poor's: BB- (durağan)    
Detaylı bilgi...
Haziran 2018
ENFLASYON ORANI : -----Detaylı bilgi...
04.06.2018
BÜYÜME HIZI : -----
GSYH (GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA DEĞERİ) : -----
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR : ----
Detaylı bilgi...
11.06.2018
(3 ayda bir açıklanır)
(Mart,Haziran,Eylül,Aralık)
CARİ AÇIK : -----Detaylı bilgi...
11.06.2018
İŞSİZLİK ORANI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
BÜTÇE AÇIĞI/FAZLASI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
DIŞ TİCARET AÇIĞI : -----Detaylı bilgi...
29.06.2018BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 7


(İŞLEMSEL YETENEK TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  

1. Karesinin 2 eksiği, 2 eksiğinin karesine eşit olan sayı kaçtır?
A) 1/2
B) 1
C) 3/2
D) 2
E) 5/2


2. Bugünkü yaşları toplamı 360 olan bir grup banka çalışanının,4 yıl önceki yaşları ortalaması 26 idi. Buna göre bu grup kaç kişidir?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
E) 22


3. 6-6-42, 7-8-63 ise 8-8-? Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 40
B) 56
C) 64
D) 72
E) 88


4. Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Sinop
B) Hatay
C) Isparta
D) Iğdır
E) Çanakkale


5. 10 banka çalışanı gün içerisindeki tüm işlemleri 60 dakikada yapabiliyorsa aynı nitelikli 30 banka çalışanı aynı işi kaç dakika erken bitirir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

6. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Kredi
B) Çek
C) Poliçe
D) Bono
E) Kambiyo Senetleri


7. Bir firmadan 1 ürün alana 3 ürün bedava veriliyorsa indirim oranı yüzde kaçtır?

A) 34
B) 66
C) 75
D) 90
E) 100


8. BANKA için CBOLB neyse KREDİ için de ….. odur.

A) LSEFJ
B) SLEJF
C) FJLSE
D) LSFEJ
E) SEFJL


9. 88 ile 100 arasında yer alan sayılarda kaç kez 9 rakamı kullanılır?

A) 13
B) 12
C) 11
D) 10
E) 9


10. Merve, çalıştığı bankada 800 TL maaş ve %5 prim almaktadır, bu ay eline 1150 TL geçtiğine göre, Merve’nin bu ayki çalışmasından bankaya kaç TL kalmıştır?

A) 2450 TL
B) 4550 TL
C) 5250 TL
D) 6650 TL
E) 7000 TL

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir