ÜLKEMİZDE HAZİRAN 2018'DE AÇIKLANACAK GÜNCEL EKONOMİK GÖSTERGELER
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARI: Fitch: BB+ (durağan)
Moody's:
Ba2 (durağan) Standard & Poor's: BB- (durağan)    
Detaylı bilgi...
Haziran 2018
ENFLASYON ORANI : -----Detaylı bilgi...
04.06.2018
BÜYÜME HIZI : -----
GSYH (GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA DEĞERİ) : -----
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR : ----
Detaylı bilgi...
11.06.2018
(3 ayda bir açıklanır)
(Mart,Haziran,Eylül,Aralık)
CARİ AÇIK : -----Detaylı bilgi...
11.06.2018
İŞSİZLİK ORANI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
BÜTÇE AÇIĞI/FAZLASI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
DIŞ TİCARET AÇIĞI : -----Detaylı bilgi...
29.06.2018BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 2


(SAYISAL / SÖZEL MANTIK TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  

1. Bir müşterinin bankadan aldığı ihtiyaç kredisini geri ödeme süresi Nisan ayından iki ay sonraki aydan üç ay önceki ayda bitecektir. Geri ödeme ne zaman sona erecektir?
A) Ocak
B) Şubat
C) Mart
D) Nisan
E) Mayıs


2. 3, 5, 8, 12, 17 dizide sona gelecek sayı hangisidir?

A) 19
B) 23
C) 28
D) 32
E) 36


3. Cenk, Cengiz’e borçludur. Cengiz, Cem’den alacaklıdır. Can, Cenk’e borçludur. Borcu olmayan kimdir?

A) Cenk
B) Can
C) Cem
D) Cengiz
E) Hiçbiri


4. Bankacılık kelimesinin harfleri ile aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Kaban
B) Banka
C) Baca
D) Kanca
E) Kılçık


5. BANKACI=2176135 ise KABAN aşağıdakilerden hangisidir?

A) 61215
B) 71235
C) 32176
D) 61217
E) 12356

6. Terzi için çırak ne ise, banka müdürü için …. odur.
A) Müşteri
B) Mevduat
C) Gişe asistanı
D) Para
E) Kalfa


7. 35-45 sayıları arasında kaç tamsayı vardır?

A) 7
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12


8. 265=BNK GŞC=473 ise GCKBN=?????

A) 43526
B) 74526
C) 43762
D) 56272
E) 42725


9. Zerrin, Özer’den büyüktür. Berrin de Zerrin’den büyüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Berrin en büyüktür
B) Özer, Berrin’den küçüktür
C) Zerrin, Berrin’den küçüktür
D) Özer ortancadır
E) Zerrin ortancadır


10. İçinde aynı değere sahip 90 banknotun olduğu bir demet parayı 6 eşit parçaya ayırınca her parçada kaç banknot yer alır?

A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 30

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir