ÜLKEMİZDE HAZİRAN 2018'DE AÇIKLANACAK GÜNCEL EKONOMİK GÖSTERGELER
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARI: Fitch: BB+ (durağan)
Moody's:
Ba2 (durağan) Standard & Poor's: BB- (durağan)    
Detaylı bilgi...
Haziran 2018
ENFLASYON ORANI : -----Detaylı bilgi...
04.06.2018
BÜYÜME HIZI : -----
GSYH (GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA DEĞERİ) : -----
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR : ----
Detaylı bilgi...
11.06.2018
(3 ayda bir açıklanır)
(Mart,Haziran,Eylül,Aralık)
CARİ AÇIK : -----Detaylı bilgi...
11.06.2018
İŞSİZLİK ORANI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
BÜTÇE AÇIĞI/FAZLASI : -----Detaylı bilgi...
18.06.2018
DIŞ TİCARET AÇIĞI : -----Detaylı bilgi...
29.06.2018BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 1


(ŞEKİL YETENEK TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  


1. Yukarıda yer alan kavanozların içine belli bir düzen dahilinde siyah ve mavi bilyeler bırakılmıştır. Buna göre en son kavanoza bilyeler eklendiğinde son kavanozdaki siyah ve mavi bilye arasındaki fark kaç olur?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12


 
2. Yukarıda yer alan kutulardaki sayılar bir kurala göre yerleştirilmiştir, bu kurala göre soru işaretleri yerine yerleştirilmesi gereken sayılar hangileridir?
A) 5 - 17
B) 3 - 18
C) 4 - 15
D) 2 - 16
E) 6 - 14


3. Şekillerden hangisi farklıdır?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 14. Boş kutulara gelmesi gereken işaretler hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) x ve +
B) : ve –
C) – ve x
D) – ve +
E) : ve x5. Şekiller belli bir düzene göre ilerliyor. Soru işaretli yere hangi şekil gelmelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Yukarıdaki tabloda sayılar belli bir düzene göre sıralanmıştır. Buna göre ? yere hangi sayı gelmelidir?
A) 10
B) 12
C) 18
D) 20
E) 24


7. Üçgenlere yerleştirilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 12
B) 21
C) 30
D) 36
E) 42


8. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1 

9. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 7
B) 9
C) 10
D) 12
E) 1310. Yukarıdaki şekildeki sayılar bir kurala göre yerleştirilmiştir, bu kurala göre boş kalan üç kare içerisine yerleştirilmesi gereken sayılar hangileridir?
A) 24 - 18 - 44
B) 22 - 18 - 40
C) 20 - 16 - 36
D) 20 - 15 - 35
E) 18 - 24 - 42

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir