BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 1


(ŞEKİL YETENEK TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  


1. Yukarıda yer alan kavanozların içine belli bir düzen dahilinde siyah ve mavi bilyeler bırakılmıştır. Buna göre en son kavanoza bilyeler eklendiğinde son kavanozdaki siyah ve mavi bilye arasındaki fark kaç olur?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12


 
2. Yukarıda yer alan kutulardaki sayılar bir kurala göre yerleştirilmiştir, bu kurala göre soru işaretleri yerine yerleştirilmesi gereken sayılar hangileridir?
A) 5 - 17
B) 3 - 18
C) 4 - 15
D) 2 - 16
E) 6 - 14


3. Şekillerden hangisi farklıdır?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 14. Boş kutulara gelmesi gereken işaretler hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) x ve +
B) : ve –
C) – ve x
D) – ve +
E) : ve x5. Şekiller belli bir düzene göre ilerliyor. Soru işaretli yere hangi şekil gelmelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Yukarıdaki tabloda sayılar belli bir düzene göre sıralanmıştır. Buna göre ? yere hangi sayı gelmelidir?
A) 10
B) 12
C) 18
D) 20
E) 24


7. Üçgenlere yerleştirilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 12
B) 21
C) 30
D) 36
E) 42


8. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1 

9. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 7
B) 9
C) 10
D) 12
E) 1310. Yukarıdaki şekildeki sayılar bir kurala göre yerleştirilmiştir, bu kurala göre boş kalan üç kare içerisine yerleştirilmesi gereken sayılar hangileridir?
A) 24 - 18 - 44
B) 22 - 18 - 40
C) 20 - 16 - 36
D) 20 - 15 - 35
E) 18 - 24 - 42

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir