BANKA SINAVLARI ONLINE YETENEK TESTİ - 3


(GRAFİK YORUMLAMA TESTİ)
TEST SÜRESİ: 10 dakika (   saniye kaldı )  

 Aşağıda 1'den 5'e kadar yer alan soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

1. X Bankası ile Z Bankası’nın açıkladıkları karlar arasında en büyük fark hangi çeyrekte görülmektedir?
A) 1. Çeyrek
B) 2. Çeyrek
C) 3. Çeyrek
D) 4. Çeyrek
E) Belli değil


2. 2014 yılı 3. çeyrek verileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) X Bankası, 3. çeyrek veri açıklama tarihinde 750 milyon TL ile 1 milyar TL arasında kar açıklamıştır.
B) Bu çeyrekte X ve Z Bankası karlılıkta yükselişe geçmişlerdir.
C) Y Bankası, Z Bankası’nın elde ettiği karın 2/3’ü kadar kar elde etmiştir.
D) Z Bankası 750 milyon TL kar elde etmiştir.
E) Y Bankası tüm yıl içerisinde en düşük karı bu çeyrekte açıklamıştır.


3. Z Bankası 2014 yılı içinde en fazla karı ne zaman açıklamıştır?

A) 1. çeyrek
B) 2. çeyrek
C) 3. çeyrek
D) 4. çeyrek
E) 5. çeyrek


4. Yaz döneminde (2014 3. çeyrek) bankacılık sektöründe yaşanan krizden en çok etkilenen banka hangisidir?

A) Yalnız X Bankası
B) Yalnız Y Bankası
C) Yalnız Z Bankası
D) X ve Y Bankası
E) X ve Z Bankası


5. Hangi çeyrekte üç bankada karlılıkta yükselişe geçmişlerdir?

A) 1. çeyrek
B) 2. çeyrek
C) 3. çeyrek
D) 4. çeyrek
E) Hiçbir çeyrekte

Aşağıda 6'dan 10'a kadar yer alan soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

6. Grafiğe göre finans sektöründe çalışan kadınlar aynı sektördeki tüm çalışanların yüzde kaçıdır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70


7. Grafiğe göre erkeklerin en çok çalıştığı sektör hangisidir?

A) Bankacılık
B) Eğitim
C) Ulaşım
D) İnşaat
E) Sağlık


8. Grafiğe göre kadınların en çok tercih ettiği 3. sektör hangisidir?

A) Bankacılık
B) Eğitim
C) Sağlık
D) İnşaat
E) Ulaşım


9. Hangi iki sektördeki erkek çalışan sayısı arasındaki fark en fazladır?

A) Eğitim - Ulaşım
B) İnşaat - Bankacılık
C) Ulaşım - Sağlık
D) Eğitim-Bankacılık
E) Sağlık- İnşaat


10. Kadınların en çok çalıştığı sektör ile erkeklerin en çok çalıştığı sektör hangisinde doğru belirtilmiştir?

A) Bankacılık - Ulaşım
B) Eğitim - Sağlık
C) Sağlık – İnşaat
D) Ulaşım - Eğitim
E) Bankacılık - İnşaat

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir