ZİRAAT BANKASI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ONLINE TEST İLE KOLAYCA ÖĞRENİN (2017)
1. Ziraat Bankası’nın bu sene kuruluşunun kaçıncı yılını kutlayacağını biliyor musunuz?

A) 104. yılı
B) 124. yılı
C) 154. yılı
D) 174. yılı
E) 204. yılı


2. Ziraat Bankası faaliyet raporuna göre, bankanın ödenmiş sermaye tutarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz?

A) 1.500.000.000 TL
B) 2.000.000.000 TL
C) 2.500.000.000 TL
D) 5.100.000.000 TL
E) 11.000.000.000 TL


3. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün hangi ilimizde yer aldığını biliyor musunuz?

A) Ankara
B) Bursa
C) İzmir
D) İstanbul
E) Kocaeli


4. Ziraat Bankası’nın tek hissedarı Hazine Müsteşarlığı iken 24 Ocak 2017'de alınan kararla banka hisselerinin tamamının nereye devredildiğini biliyor musunuz?

A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
C) Türkiye Varlık Fonu
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu


5. Ziraat Bankası’nın açıkladığı 2016 yıllık faaliyet raporuna göre, bankanın ne kadar net kar açıkladığını biliyor musunuz?

A) 3 milyar 26 milyon TL
B) 3 milyar 330 milyon TL
C) 4 milyar 51 milyon TL
D) 5 milyar 162 milyon TL
E) 6 milyar 576 milyon TL

6. Ziraat Bankası’nın açıkladığı 2016 yıllık faaliyet raporuna göre, bankanın toplam aktif büyüklüğünün ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
A) 207.5 milyar TL
B) 238.3 milyar TL
C) 247.6 milyar TL
D) 302.8 milyar TL
E) 357.8 milyar TL


7. Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün kim olduğunu biliyor musunuz?

A) Muharrem KARSLI
B) Hüseyin AYDIN
C) Can Akın ÇAĞLAR
D) Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
E) Halil AYDOĞAN


8. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın kim olduğunu biliyor musunuz?

A) Hüseyin AYDIN
B) Hasan CEBECİ
C) Ramazan GÜNDÜZ
D) Muharrem KARSLI
E) Yusuf DAĞCAN


9. 2016 yılı “En Yüksek Kar Açıklayan Bankalar” ve “Aktif Büyüklüklerine Göre Bankalar” sıralamalarında Ziraat Bankası’nın kaçıncı sıralarda yer aldığını biliyor musunuz?

          KAR AKTİFLER
A)  1             1
B)  2             1
C)  3             3
D)  4             2
E)  5             3


10. Ziraat Bankası’nın hangi sloganı kullandığını biliyor musunuz?

A) Burası Sizin Yeriniz
B) Bir Bankadan Daha Fazlası
C) Üreten Türkiye’nin Bankası
D) İşimiz Halden Anlamak
E) Her Yerde Her Zaman

Sınavı Bitir
Sınavı Bitir